ترند ترین ورزش سال 2018 جهان و همچنین یکی از پرهیجان ترین رشته ورزشی بادبانی ویندسرف می باشد که بعلت اینکه بادبان بر روی یک تخته شناور نصب می شود زیر مجموعه ورزشهای بوردینگ همانند پدل بورد نیز هست و بهمین علت تولید کنندگان پدل بورد ، ویندسرف نیز تولید میکنند.

 این ورزش نیز همانند پدلبورد بصورت حرفه ای و برای نخستین بار در ایران  در سبد محصولات ماریناکاسپین قرار داشته تا علاقه مندان را به سمت خود جذب نماید .

گالری

مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری

09059811800

013-91034041