پدلبوردینگ  شاخه ای از ورزش آبهای آرام و موج سواری است که فرد را قادر میسازد مسافت بیشتری نسبت به معمول به سمت دریا پارو بزند و از موجهای کوچکتر لذت بیشتری ببرد. یا در آبهای آرامتر برای پیشروی بصورت ایستاده پارو بزند. یک گزارش معتبر این ورزش را پرطرفدارترین فعالیت ورزشی بیرون از خانه معرفی نموده است. ورزشکاران این رشته میتوانند بر روی دریاچه ها، رودخانه های بزرگ و کانالها، سوار شدن بر روی موجهای کوچک و سیر مسافتهای طولانی در خط ساحلی از این وسیله استفاده کنند.

 مارینا کاسپین برای نخستین بار در شمال کشور نخستین مرکز حرفه ای فروش،آموزش و اجاره پدل بورد را افتتاح نموده تا این ورزش مفرح برای علاقه مندان بصورت همیشگی در دسترس باشد.

گالری

مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری

09059811800

013-91034041