درباره رد پدل:

کمپانی رد پدل انگلستان در سال 2008 از یک ایده نوپا و جوان شکل گرفت.دنیای پدل بورد در اوج جذابیت و پیشرفت بود و کمپانی ردپدل این ایده جوان را در سر می پروراند که بورد های بادی می توانند این صنعت را متحول کنند.همگان خیال می کردند که این ایده کمی عجیب و نشدنی است. می پرسیدند که واقعا می شود بوردی را به سفتی و کارایی بورد های ساخته شده از متریال جامد ساخت، که بادی باشد و خم هم نشود؟با گذشت زمان رد پدل این شک و عدم اطمینان را کنار زده و نظر همه را به خود جلب نمود و اکنون طرفداران این ورزش واقعا از داشتن بوردهای بادی راضی هستند.از ابتدای امر رد پدل به دو چیز باور داشت: اولا که سواری با یک بورد بادی یک جایگزین موقتی نیست بلکه خودش یک تجربه بی نظیر و همیشگی در تمام فصول سال است. ثانیا رد پدل بوردهایی می سازد که کاملا تجربه یک پدلبوردینگ حرفها ی را به شما منتقل می کند و شماراا ز داشتن بوردهای جامد کاملا بی نیاز می کند. مکین دریا همچنان با پا بندي به شعار خود، به عنوان نماینده رسمی و انحصاری کمپانی رد پدل در ایران، محصولات این شرکت را که برترین تولیدکننده ي پدل بوردهای بادی در جهان است را عرضه می نماید.
دانلود کاتالوگ

مشاهده محصولات