درباره پرستیج

براي بیش از 20سال قایق هاي لوکس پرستیز جزو پیشگامان این عرصه بودند، و درك همگان را درباره اینکه یک قایق لوکس به نسبت سایز خود باید چه امکاناتی داشته باشد ،به چالش کشیدند.از هماناولین قایق پرستیژ یعنی پرستیژ 41در سال 1989که سه کابین و اتاق خواب داشت تا اکنون که پرستیژ 750وارد بازار شده است این سري از قایق ها از همه نظر با سایر رقبا متفاوت بوده و امکاناتی را در اختیار مشتري می گذاشتند که دیگر تولید کنندگان قادر به ارائه آن نبودند.

با داشتن آمار بالغ بر 2500قایق تحویل داده شده در نواحی مختلف جهان مثل دریاي بالتیک،مدیترانه،اقیانوس اطلس،اقیانوس هند،دریاي چین و … پرستیژ تبدیل به یک برند بین المللی شده است.

کار کردن با مشهور ترین معماران و طراحان صنایع دریایی مانند مایکل پیترز و ویتوریو گارونی و ژاو فرانسوا دي پرمورل باعث شد تا پرستیژ امروز به 3سري متفاوت از قایق ها دست یابد:

 

 

 

 

 

 

1- Coupe Line

PRESTIGE 420 S

PRESTIGE 450 S

PRESTIGE 500 S

PRESTIGE 560 S

 

560

500

450

420

مدل

18.22

15.2

13.96

12.64

طول  (متر)

4.79

4.5

4.3

3.97

عرض (متر)

1.17

1.05

1.1

0.97

آبخور  (متر)

2200

1300

1200

1100

ظرفیت سوخت (لیتر)

800

636

520

400

ظرفیت آب (لیتر)

3+1

3

2

2

کابین

17700

14100

11000

9515

وزن  (کیلوگرم)

2 X 600

2 X 435

2 X 370

2 X 370

موتور  (اسب بخار)

B12/C14

B10/C12

B9/C10

B9/C10

طبقه بندی CE

 

 

 

2–   Flybridge Line

PRESTIGE 420

PRESTIGE 450

PRESTIGE 460

PRESTIGE 500

PRESTIGE 560

560

500

460

450

420

مدل

18.22

15.2

14.29

13.96

12.64

طول  (متر)

4.79

4.5

4.25

4.3

3.97

عرض (متر)

1.17

1.05

1.05

1.1

0.97

آبخور  (متر)

2200

1300

1240

1200

1100

ظرفیت سوخت (لیتر)

800

636

400

520

400

ظرفیت آب (لیتر)

3+1

3

2

2

2

کابین

17700

14100

12413

11000

9515

وزن  (کیلوگرم)

2 X 600

2 X 435

2 X 435

2 X 370

2 X 370

موتور  (اسب بخار)

B12/C14

B10/C12

B10/C12

B9/C10

B9/C10

طبقه بندی CE

 

 

 

3- Yachts Division

PRESTIGE 630 S

PRESTIGE 630

PRESTIGE 680 S

PRESTIGE 680

PRESTIGE 750

750

680S

680

630 S

630

مدل

22.58

21.46

21.46

19.2

19.2

طول  (متر)

5.46

5.33

5.33

5.15

5.15

عرض (متر)

1.59

1.58

1.58

1.5

1.5

آبخور  (متر)

4400

3450

3450

2000

2000

ظرفیت سوخت (لیتر)

840

920

920

860

860

ظرفیت آب (لیتر)

4+1

3+1

3+1

3+1

3+1

کابین

41400

29800

29800

23000

23000

وزن  (کیلوگرم)

1000

1200

2 x 900

2 x 725

2 x 725

موتور  (اسب بخار)

B16

B/16

B/16

B14/C16

B14/C16

طبقه بندی CE

 

مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری

09059811800

013-91034041