درباره ما

هدف از احداث این مارینا،  از یک سو فراهم آوردن مکانی جهت نگهداری و سرویس دهی به شناورهای شخصی و مالکان آنها در محیطی لوکس و مدرن می باشد و از سوی دیگر وجود کلاب تفریحات دریایی، مدرسه  بادبانی و سایر امکانات ورزشی یا رفاهی این مجموعه به خودی خود سبب جذب حداکثری گردشگران یا ورزشکاران علاقه مند به این مارینا می شود. هدف از احداث این مارینا،  از یک سو فراهم آوردن مکانی جهت نگهداری و سرویس دهی به شناورهای شخصی و مالکان آنها در محیطی لوکس و مدرن می باشد و از سوی دیگر وجود کلاب تفریحات دریایی، مدرسه  بادبانی و سایر امکانات ورزشی یا رفاهی این مجموعه به خودی خود سبب جذب حداکثری گردشگران یا ورزشکاران علاقه مند به این مارینا می شود. 

تفریحات دریایی

پدل بورد
پاراسل
ویندسرف
کاتاماران
تیوپ سواری
کایاک تکنفره
پدال بورد
کایاک دونفره
گشت دریایی
اسکی روی آب

پروژه های ما

برند های ما

فروشگاه ما

مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری

09059811800

013-91034041