معرفی خدمات مارینا کاسپین

پروژه “مارینا کاسپین” واقع در منطقه آزاد انزلی نخستین مارینای شمال کشور و همچنین بروز ترین و حرفه ای ترین مجموعه تفریحات دریایی در این منطقه می باشد که توسط شرکت ” مکین دریا کاسپین ” در حال احداث می باشد. این پروژه در چندین فاز احداث و به بهره برداری خواهد رسید که در حال حاضر اسکله های شناور مارینا در داخل حوضچه نصب گردیده اند.

درباره امکانات و خدمات مارینا:

هدف از احداث این مارینا،  از یک سو فراهم آوردن مکانی جهت نگهداری و سرویس دهی به شناورهای شخصی و مالکان آنها در محیطی لوکس و مدرن می باشد و از سوی دیگر وجود کلاب تفریحات دریایی، مدرسه  بادبانی و سایر امکانات ورزشی یا رفاهی این مجموعه به خودی خود سبب جذب حداکثری گردشگران یا ورزشکاران علاقه مند به این مارینا می شود. 

از انجا که “مارینا کاسپین” نخستین مارینا و یات کلاب  شمال کشور  می باشد، تاثیر زیادی  بر جذب علاقه مندان به خرید یا اجاره شناورهای لوکس شخصی داشته و همچنین کمک شایانی نیز به مالکین شناوری مینماید که تا کنون مکانی برای پارک و نگهداری طولانی مدت شناورهای خود نداشته اند. با امکانات و خدماتی که در این مارینا ارائه می شود دیگر نیاز به ” به آب اندازی ” یا ” از آب گیری ” شناور برای هر سفر کوتاه دریایی نیست و شناور همیشه در محل پارک خود در مارینا برای استفاده آماده می باشد. همچنین مالکین میتوانند از بابت نگهداری و سرویس های فنی نیز که به طور منظم ومداوم برای تمام شناورها در مارینا انجام می شود نیز استفاده کنند.

 

 

 

این مجموعه تفریحي در چشم اندازي بي نظیر امکانات و تسهیلات زیر را در خود جاي داده است :

 • اسکله اختصاصي جهت پهلوگیري شناورهاي تفریحي
 • بزرگترین مرکز فروش تخصصي شناورهاي تفریحي
 • انواع رستوران به همراه غذاهاي متنوع
 • انواع کافی شاپ ها و استراحتگاههای ساحلی
 • مـرکز خدمات پس از فروش، تعمیـر و نگهـداري شناور
 • فروشگاه لوازم و تجهیزات دریایي
 • کلوپ تفریحات دریایي
 • مدرسه بادبانی

مارینا کاسپین در فاز دریایی خود شــامل 250  محل پارک براي انواع شــناورهاي تفریحي و لوکس در اندازه هاي مختلف مي باشد، بر روي تمامي اسکله ها و براي هر محل پهلوگیري پداستالهاي  آب شیرین و برق و هچنین SOSجهت ســرویس دهي به شــناورها وجود دارد. اسکله هاي مارینا همگي توسط شــرکت مکین دریا مونتاژ و نصب گردیده اســت. رسالت اصلي این مجموعه که لوکس تریـــن مجموعه دریایي در شمال ایران است، ایجاد بستـــري امن جهت نگهداري وسرویس دهي به شناور هاي موجود بوده تا دیگر مالکیـــن شنـــاورها دغدغه هاي به آب اندازي و از آب گیري شناور را نداشـــته باشند و بـــا انبساط خاطر از دریا نوردي خود لذت ببرند. مالک شناور مي تواند بعد از عقد قرارداد اجاره در محل مشخص شده توسط مارینا پهلوگیري نموده و مجموعه مارینا موظف به رســیدگي و محافظت از شــناور بوده تا همواره در وضعیت مطلوب جهت دریا نوردي باشــد. بخشــي از وظایف مجموعه مارینا به این شرح است :

 

 

 • حفاظت و حراست از شناور هاي پارک شده
 • شستشو و نگهداري از شناورها
 • رسیدگي منظم مطابق برنامه فني نگهداري شناور به درخواست مالک
 • انــواع تعــمیــر و سرویــس شنــاورهـــا در صـورت درخواســت مالک
 • خــزه زدایــي و اعمــال ضــد خـــزه در صــورت درخــواست مـالک
 • انواع فایبر و ژلکات کاري بدنه شناور در صورت درخواست مالک
 • شستشو هاي خاص و ویژه با بهترین برند مواد شوینده شناور ها در صورت درخواست مالک
 • پر کردن مخزن آب شیرین پر کردن مخزن سوخت در صورت درخواست مالک

مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری

09059811800

013-91034041