“Whip 8’10

مناسب افرادی ایست که قصد دارند سرتاسر جهان را سواری کنند
مسافرت کردن در سرتاسر جهان با پدل بورد های surf همیشه کار آسانی نیست، اول از همه، اینکه انها بزرگ هستند و حمل و نقل آنها با هواپیما ها و فرودگاه ها زیاد مناسب نیست به دلیل اینکه همیشه این ریسک وجود دارد که sup شما در حمل ونقل آسیب ببیند.