SURF LEASH

این سری از گیره های پا یا همان “لیش” ها برای افرادی که قصد دارند با پدل بورد خود به دل امواج بزنند یا حتی برای موج سواران حرفه ای نیز مناسب می باشد.این لیش ها یک پکیج کامل از مزایا را برایتان به ارمغان می آورند و شما را همیشه ایمن بروی آب نگه داشته، مانع از فاصله گرفتن بورد از شما در مواقعی که به داخل آب  افتادید می شود. تسمه 7 میلی متری پوشیده شده با کاور محافظ  که دو” قفل محور دار”  از جنس استیل در دو سر آن دارد تا در هنگام گردش ها شما پیچ نخورده و حالت صاف خود را نگه دارد و فقط در محل خودش بچرخد.همچنین گیره های دور پای آن که به ساق پای شما محکم می شوند فوق العادع با کیفیت بوده و مجهز به سیستم رها سازی فوری نیز می باشد تا امنیت شما را در هر حال حفظ  و در الویت قرار دهد.