Hobie LANAI

 ثبات و پایداری در هر شرایط

HOBIE LANAI یک کایاک چابک، سبک و بسیار ساده برای استفاده کردن، از دریا تا رودخانه خروشان، موج سواری یا دریانوردی در خط ساحلی است . طراحی این قایق ها مانند طراحی ماشین های کارتینگ مطمئن و فوق العاده با ثبات است.نشیمن گاه عریض این کایاک سواری با آن را برای همگان راحت تر نموده است.

HOBIE LANAI مزایای متعددی دارد: مخزن بزرگ ذخیره سازی،محل نگهداری لیوان یک تکه،محل استراحت جادار برای پاها و بطور کلی یک نمونه کامل از فوت و فن های شرکت هوبی کت.

دسته: برند: