۶’۱۰ Max Race

هم اکنون sup های مسابقه ای بچه گانه مختلفی در سراسر جهان وجود دارد. اگر شما یک مرد جوان هستید و در جستجوی یافتن یک بورد با عملکرد و کارایی بالا و ترکیب این ویژگی ها در شرایط مسابقه ای هستید ، ما به شما 10’6” Max Race را پیشنهاد میکنیم.