۱۲’۶ Explorer

نقطه تمایز بوردهای سری Explorer  ضخامت و حجم بیشتر آنهاست،  بورد 12.6  با ضخامت بیشتر و همچنین حجم  بالایی که دارد باعث میشود که پایداری و تعادل بسیار بیشتری برروی آب داشته باشد و به عنوان یک بورد فوق العاده سفت معرفی میشود. این بورد برای افراد قد بلند ، افراد حرفه ای،افراد سنگین وزن ، برای گردش های طولانی و برای طیف وسیعی از شرایط جوی حتی برای رودخانه های برفی مناسب است.