کاور محافظ تیغه پارو ردپدل

معرفی اجمالی محصول کاور محافظ تیغه پارو ردپدل

با كيف هاي مخصوص پاروي ردپدل ميتوانيد ،سوده خاطر باشيد كه پاروي شما هنگام حمل و نقل آسيبي نمي بيند در حالي كه شما براحتي ميتوانيد آنرا همانند يك كيف دستي حمل كنيد. ردپدل رنج بزرگي از تجهيزاتي دارد كه پاروهاي شما را هنگام حمل و نقل ايمن نگه ميدارند. كاور محافظ تيغه پارو بهترين راه براي حمل ايمن پاروي شماست مخصوصا اگر پاروهايي با تيغه های شيشه يا فيبر كربن داشته باشيد. پوشش و آستر داخلي ضد آب اين كاور كوچك ، امنيت و آسودگي خيال را براي شما در هنگام حمل پارو به ارمغان مي آورد.