پمپ TITAN

ردپدل ترجیح میدهد شما زمانتان را بیشتر صرف پارو زدن و لذت بردن بکنید تا پمپ کردن بورد! سیستم سیلندر دوبل پمپ های “تایتان” ردپدل همراه با دسته های بسیار مقاوم آن باعث میشود هنگام باد کردن با این پمپ ها کنترل کامل زمان و انرژی لازم برای باد کردن کامل بورد در دست شما باشد.