تعرفه خدمات مارینا کاسپین

تعرفه تفریحات دریایی

تعرفه اجاره پارکینگ

 قیمت ها به ریال

استفاده تجاری جهت اجاره شناور : تعرفه ماهانه + ۲۰ % از فروش (به جز کلوپ ها)

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو ۲۰ % تخفیف اعمال خواهد شد.

اجاره شناور بدون مجوز از طرف س م آزاد انزلی ممنوع می باشد و در صورت اجاره، شناور مختلف به گردشگری سازمان معرفی و از تردد آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

شناور ها به ظاهر نامناسب ( شامل رنگ، خوردگی و …) اجازه ورود به مارینا را نخواهد داشت.

ارائه بیمه شخص ثالث و بیمه آتش سوزی جهت عقد قرارداد الزامی می باشد.

حضور شناور های صیادی و  مشابه آن در حوضچه مارینا ممنوع میباشد.

خدمات بندر جهت شناورها

ردیف

شرح خدمات

مبلغ (ریال)

۱

خزه زدایی داخل آب تا ۶ متر

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

خزه زدایی داخل آب تا ۸ متر

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳

خزه زدایی داخل آب تا ۱۰ متر

۳٫۷۰۰٫۰۰۰

۴

خزه زدایی داخل آب تا ۱۲ متر

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۵

خزه زدایی داخل آب تا ۱۵ متر

۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۶

خزه زدایی داخل آب تا ۱۸ متر

۸٫۹۰۰٫۰۰۰

۷

خزه زدایی در خشکی تا ۶ متر

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۸

خزه زدایی  در خشکی تا ۸ متر

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۹

خزه زدایی  در خشکی تا ۱۰ متر

۴٫۰۷۰٫۰۰۰

۱۰

خزه زدایی  در خشکی  تا ۱۲ متر

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

خزه زدایی  در خشکی تا ۱۵ متر

۸٫۵۸۰٫۰۰۰

۱۲

خزه زدایی  در خشکی تا ۱۸ متر

۹٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳

شستشوی شناور با آب تا ۶ متر

۹۵۰٫۰۰۰

۱۴

شستشوی شناور با آب تا ۸ متر

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۵

شستشوی شناور با آب تا ۱۰ متر

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۶

شستشوی شناور با آب  تا ۱۲ متر

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۷

شستشوی شناور با آب تا ۱۵ متر

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸

شستشوی شناور با آب تا ۱۸ متر

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۹

شستشوی شناور با آب بالای   ۱۸ متر

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۰

شستشوی شناور با شامپو تا ۶ متر

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۱

شستشوی شناور با آب تا ۸ متر

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۲

شستشوی شناور با  شامپو تا ۱۰ متر

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۳

شستشوی شناور با  شامپو تا ۱۲ متر

۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۴

شستشوی شناور با  شامپو تا ۱۵ متر

۵٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۵

شستشوی شناور با  شامپو تا ۱۸ متر

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۶

شستشوی شناور با  شامپو بالای ۱۸ متر

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۷

نظافت داخل کابین تا ۸ متر

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸

نظافت داخل کابین تا ۱۰ متر

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۲۹

نظافت داخل کابین تا ۱۲ متر

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۰

نظافت داخل کابین تا ۱۵ متر

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۳۱

نظافت داخل کابین  تا ۱۸ متر

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲

نظافت داخل کابین بالای   ۱۸ متر

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۳

پیچیدگی طناب به پروانه تا ۸ متر

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴

پیچیدگی طناب به پروانه تا ۱۵ متر

۹٫۷۵۰٫۰۰۰

۳۵

پیچیدگی طناب به پروانه بالای ۱۵ متر

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۶

نظافت موتورخانه از ۸ متر تا ۱۲ متر

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۳۷

نظافت موتورخانه بالای ۱۲ متر

۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۳۸

انتقال شناور به دریا تا ۸ متر با تریلی

۱٫۹۵۰٫۰۰۰

۳۹

انتقال شناور به دریا بالای ۸ متر با تریلی

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰

انتقال شناور به خشکی تا ۸ متر با تریلی

۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۱

انتقال شناور به خشکی بالای ۸ متر با تریلی)بدون جرثقیل(

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۴۲

یدک کشی شناور در دریا خارج از مارینا تا ۱۰ متر

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳

یدک کشی شناور در دریا خارج از مارینا بالای ۱۰ متر

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴

هدایت شناور و دریا نوردی به منظور سوختگیری تا ۱۰ متر

۷۰۰٫۰۰۰

۴۵

سوختگیری شناور بالای ۱۰ متر دیزل

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۶

هدایت شناور و دریانوردی ساعتی

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۷

تخلیه منبع در دریا تا ۱۰ متر و شستشو واستفاده از مواد ضد باکتری

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۴۸

تخلیه منبع در دریا از ۱۰ متر و شستشو واستفاده از مواد ضد باکتری

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۹

تخلیه آب موتورخانه تا ۱۰ متر هر مرتبه

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰

تخلیه آب موتورخانه از ۱۰ متر هر مرتبه

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۵۱

شستشوی موکت

۹۵۰٫۰۰۰

۵۲

زنگ زدایی یراق آلات تا ۸ متر

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۳

زنگ زدایی یراق آلات بالای ۱۵ متر)کامل(

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۴

شیرین کردن موتور شناور به ازای هر موتور

۵۰۰٫۰۰۰

۵۵

پولیش بدنه دو طرف شناور با مواد مخصوص هر متر

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

(قیمت ها به ریال میباشد)

تعرفه از آب گیری و به آب اندازی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

                                                                                   مبلغ

۱

شناور تا طول ۸ متر

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول بالاتر از ۸ متر

هزینه جرثقیل+ ۲۰%  بالا سری

تعرفه ناخدایی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

 

مبلغ

۱

ناخدایی جهت سوخت گیری

۵۰۰,۰۰۰

 

۲

ناخدایی(برای همه ساعت)

۱,۰۰۰,۰۰۰