تعرفه خدمات مارینا کاسپین

تعرفه تفریحات دریایی

(قیمت ها به ریال میباشد)

نام تفریح

تعداد

مدت زمان

قیمت

پدل بورد 

۱ نفر

یک ساعت

۵۰۰٫۰۰۰

پدل بورد خانواده

۱ نفر

یک ساعت

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

پدال بورد

۱ نفر

یک ساعت

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

کایاک پارویی 

۱ نفر

یک ساعت

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

کایاک پدالی 

۱ نفر

یک ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

کایاک پدالی (دونفره) 

۲ نفر

یک ساعت

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

پاراسل (تک نفره)

۱ نفر

۲۰ دقیقه

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

پاراسل (دونفره یا بیشتر)

۲ نفر

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

گشت دریایی

۱ نفر

بیست دقیقه

۴۰۰٫۰۰۰

بادبانی

۱ نفر

سی دقیقه

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

شاتل

۱ نفر

یک ساعت

۵۰۰٫۰۰۰

عکس

۱ نفر

پاراسل

۵۰۰٫۰۰۰

۱ نفر

پدل بورد

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

تعرفه اجاره پارکینگ

 

 قیمت ها به ریال

نام اسکله

گنجایش شناور

 روزانه

 سه روزه

 پنج روزه

 ده روزه

 قیمت ماهیانه

 قیمت سالیانه

A

۴۸

۲٫۰۸۰٫۰۰۰

۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

B

۴۸

۲٫۰۸۰٫۰۰۰

۵٫۲۰۰٫۰۰۰

۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۰٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰

C

۴۴

۲٫۴۹۶٫۰۰۰

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰

۲۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰

D

۴۴

۲٫۴۹۶٫۰۰۰

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۹٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰

۲۴۹٫۶۰۰٫۰۰۰

E

۲۲

۲٫۹۹۰٫۰۰۰

۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۱٫۵۰٫۰۰۰

۱۸٫۸۵۰٫۰۰۰

۲۹٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۹۹٫۰۰۰٫۰۰۰

E

۱۹

۳٫۵۱۰٫۰۰۰

۹٫۳۶۰٫۰۰۰

۱۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۲٫۱۰۰٫۰۰۰

۳۵٫۱۰۰٫۰۰۰

۳۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰

F

۲۲

۴٫۱۶۰٫۰۰۰

۱۱٫۰۵۰٫۰۰۰

۱۵٫۶۰۰٫۰۰۰

۲۹٫۲۵۰٫۰۰۰

۴۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۴۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

F

۱۰

۶٫۳۱۸٫۰۰۰

۱۶٫۹۰۰٫۰۰۰

۲۴٫۷۰۰٫۰۰۰

۴۰٫۳۰۰٫۰۰۰

۶۳٫۱۸۰٫۰۰۰۰

۶۳۱٫۸۰۰٫۰۰۰

I

 

۹

۹٫۳۶۰٫۰۰۰

۲۴٫۹۶۰٫۰۰۰

۳۴٫۴۵۰٫۰۰۰

۵۹٫۱۵۰٫۰۰۰

۹۳٫۶۰۰٫۰۰۰

۹۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.

در صورتیکه تعداد شناور هابه صورت متمرکز از چهار فروند بیشتر و برای استفاده تجاری ۱۲% تخفیف دارد

خدمات بندر جهت شناورها

ردیف

شرح خدمات

مبلغ (ریال)

۱

خزه زدایی داخل آب تا ۶ متر

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۲

خزه زدایی داخل آب تا ۸ متر

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳

خزه زدایی داخل آب تا ۱۰ متر

۳٫۷۰۰٫۰۰۰

۴

خزه زدایی داخل آب تا ۱۲ متر

۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۵

خزه زدایی داخل آب تا ۱۵ متر

۷٫۸۰۰٫۰۰۰

۶

خزه زدایی داخل آب تا ۱۸ متر

۸٫۹۰۰٫۰۰۰

۷

خزه زدایی در خشکی تا ۶ متر

۲٫۲۰۰٫۰۰۰

۸

خزه زدایی  در خشکی تا ۸ متر

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۹

خزه زدایی  در خشکی تا ۱۰ متر

۴٫۰۷۰٫۰۰۰

۱۰

خزه زدایی  در خشکی  تا ۱۲ متر

۶٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۱

خزه زدایی  در خشکی تا ۱۵ متر

۸٫۵۸۰٫۰۰۰

۱۲

خزه زدایی  در خشکی تا ۱۸ متر

۹٫۸۰۰٫۰۰۰

۱۳

شستشوی شناور با آب تا ۶ متر

۹۵۰٫۰۰۰

۱۴

شستشوی شناور با آب تا ۸ متر

۱٫۱۰۰٫۰۰۰

۱۵

شستشوی شناور با آب تا ۱۰ متر

۱٫۳۰۰٫۰۰۰

۱۶

شستشوی شناور با آب  تا ۱۲ متر

۱٫۶۰۰٫۰۰۰

۱۷

شستشوی شناور با آب تا ۱۵ متر

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۱۸

شستشوی شناور با آب تا ۱۸ متر

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۱۹

شستشوی شناور با آب بالای   ۱۸ متر

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۰

شستشوی شناور با شامپو تا ۶ متر

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۱

شستشوی شناور با آب تا ۸ متر

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۲

شستشوی شناور با  شامپو تا ۱۰ متر

۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۳

شستشوی شناور با  شامپو تا ۱۲ متر

۴٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۴

شستشوی شناور با  شامپو تا ۱۵ متر

۵٫۳۰۰٫۰۰۰

۲۵

شستشوی شناور با  شامپو تا ۱۸ متر

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۲۶

شستشوی شناور با  شامپو بالای ۱۸ متر

۸٫۸۰۰٫۰۰۰

۲۷

نظافت داخل کابین تا ۸ متر

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۸

نظافت داخل کابین تا ۱۰ متر

۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۲۹

نظافت داخل کابین تا ۱۲ متر

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۰

نظافت داخل کابین تا ۱۵ متر

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۳۱

نظافت داخل کابین  تا ۱۸ متر

۲٫۰۰۰٫۰۰۰

۳۲

نظافت داخل کابین بالای   ۱۸ متر

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۳

پیچیدگی طناب به پروانه تا ۸ متر

۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۴

پیچیدگی طناب به پروانه تا ۱۵ متر

۹٫۷۵۰٫۰۰۰

۳۵

پیچیدگی طناب به پروانه بالای ۱۵ متر

۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۳۶

نظافت موتورخانه از ۸ متر تا ۱۲ متر

۳٫۸۰۰٫۰۰۰

۳۷

نظافت موتورخانه بالای ۱۲ متر

۵٫۸۰۰٫۰۰۰

۳۸

انتقال شناور به دریا تا ۸ متر با تریلی

۱٫۹۵۰٫۰۰۰

۳۹

انتقال شناور به دریا بالای ۸ متر با تریلی

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۰

انتقال شناور به خشکی تا ۸ متر با تریلی

۲٫۳۰۰٫۰۰۰

۴۱

انتقال شناور به خشکی بالای ۸ متر با تریلی)بدون جرثقیل(

۲٫۸۰۰٫۰۰۰

۴۲

یدک کشی شناور در دریا خارج از مارینا تا ۱۰ متر

۵٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۳

یدک کشی شناور در دریا خارج از مارینا بالای ۱۰ متر

۸٫۰۰۰٫۰۰۰

۴۴

هدایت شناور و دریا نوردی به منظور سوختگیری تا ۱۰ متر

۷۰۰٫۰۰۰

۴۵

سوختگیری شناور بالای ۱۰ متر دیزل

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۶

هدایت شناور و دریانوردی ساعتی

۱٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۷

تخلیه منبع در دریا تا ۱۰ متر و شستشو واستفاده از مواد ضد باکتری

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

۴۸

تخلیه منبع در دریا از ۱۰ متر و شستشو واستفاده از مواد ضد باکتری

۲٫۵۰۰٫۰۰۰

۴۹

تخلیه آب موتورخانه تا ۱۰ متر هر مرتبه

۱٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۰

تخلیه آب موتورخانه از ۱۰ متر هر مرتبه

۱٫۴۰۰٫۰۰۰

۵۱

شستشوی موکت

۹۵۰٫۰۰۰

۵۲

زنگ زدایی یراق آلات تا ۸ متر

۳٫۰۰۰٫۰۰۰

۵۳

زنگ زدایی یراق آلات بالای ۱۵ متر)کامل(

۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۵۴

شیرین کردن موتور شناور به ازای هر موتور

۵۰۰٫۰۰۰

۵۵

پولیش بدنه دو طرف شناور با مواد مخصوص هر متر

۱٫۸۰۰٫۰۰۰

تعرفه از آب گیری و به آب اندازی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

                                                                                   مبلغ

۱

شناور تا طول ۸ متر

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول بالاتر از ۸ متر

هزینه جرثقیل+ ۲۰%  بالا سری

تعرفه ناخدایی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

 

مبلغ

۱

ناخدایی جهت سوخت گیری

۵۰۰,۰۰۰

 

۲

ناخدایی(برای همه ساعت)

۱,۰۰۰,۰۰۰