مارینا کاسپین با وجود داشتن بروز ترین و لوکس ترین شناورهای تفریحی بادبانی یا موتوری اقدام به گشت تفریحی با کشتی یا قایق تفریحی در محدوده آبهای ساحلی دریای خزر می نماید.

مارینا کاسپین

منطقه آزاد انزلی، فاز گردشگری

09059811800

013-91034041