تعرفه خدمات مارینا کاسپین

تعرفه تفریحات دریایی

(قیمت ها به ریال میباشد)

                        

پدل بورد

      نیم ساعت                                                                                      ۱ ساعت

        ۳۰۰٫۰۰۰                                                                                         ۵۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

«۲۰‎٪ تخفیف برای گروهای ۵ نفره و بیشتر »

                        

پاراسیل

      تک نفره                                                                                      دو نفر و بیشتر

        ۱٫۵۰۰٫۰۰۰                                                                                         ۱٫۲۰۰٫۰۰۰

۶ سال به بالا

تعرفه اجاره پارکینگ

نام اسکله

گنجایش شناور

 

( قیمت ها  به ریال می باشد )

روزانه

سه روزه پنج روزه ده روزه قیمت ماهیانه

قیمت سالیانه

A

۲۵

۱,۶۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

B

۲۵

۱,۶۰۰,۰۰۰

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰,۰۰۰

۱۶,۰۰۰,۰۰۰

۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰

C

۷

۳/۰۰۰/۰۰۰ ۷/۸۰۰/۰۰۰ ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ ۱۸/۵۵۰/۰۰۰ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور  ژانو ۲۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

در مبالغ فوق در صورت خرید شناور ژانو showroom از ۳۰% تخفیف اعمال خواهد شد.

اگر شناوری در  T-head هر اسکله پارک نماید،مطابق طول شناور محاسبه می گردد به شرطی که سطح اشغال آن مطابغ استاندارد باشد.

در صورتیکه تعداد شناور هابه صورت متمرکز از چهار فروند بیشتر و برای استفاده تجاری ۱۲% تخفیف دارد.

خزه زدایی شناور ها

( قیمت ها  به ریال می باشد )

 

 

 

ردیف

 

 

 

اندازه شناور

بیرون آب بر روی تریلر بدون هزینه مواد

داخل آب

دستی و بدون ابزار

با ابزار

OUT BOARD

IN BOARD

OUT BOARD

IN BOARD

OUT BOARD

IN BOARD

۱

شناور تا طول ۶ متر

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۳۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول ۶ تا ۸ متر

۱,۲۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۵۰۰,۰۰۰

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۳

شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر

۱,۸۰۰,۰۰۰

۲,۲۰۰,۰۰۰

۲,۰۰۰,۰۰۰

۲,۳۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۲,۸۰۰,۰۰۰

۴

شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر

_

_

توافقی

۲,۸۰۰,۰۰۰

توافقی

۳,۲۰۰,۰۰۰

۵

شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر

_

_

توافقی

۳,۵۰۰,۰۰۰

توافقی

۴,۰۰۰,۰۰۰

۶

شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر

_

_

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

۷

شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

توافقی

تعرفه از آب گیری و به آب اندازی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

                                                                                   مبلغ

۱

شناور تا طول ۸ متر

۳,۰۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول بالاتر از ۸ متر

هزینه جرثقیل+ ۲۰%  بالا سری

تعرفه ناخدایی

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

 

مبلغ

۱

ناخدایی جهت سوخت گیری

۵۰۰,۰۰۰

 

۲

ناخدایی(برای همه ساعت)

۱,۰۰۰,۰۰۰

شستشوی قایق

( قیمت ها  به ریال می باشد )

ردیف

(با رنگ سفید)صرفا با آب

                        مبلغ

۱

شناور تا طول ۶ متر

                            ۶۰۰,۰۰۰

۲

شناور با طول ۶ تا ۸ متر

                            ۹۰۰,۰۰۰

۳

شناور با طول ۸ تا ۱۰ متر

                        ۱,۲۰۰,۰۰۰

۴

شناور با طول ۱۰ تا۱۲ متر

                        ۱,۸۰۰,۰۰۰

۵

شناور با طول ۱۲ تا ۱۵ متر

                        ۲,۰۰۰,۰۰۰

۶

شناور با طول ۱۵ تا ۱۸ متر

                        ۲,۵۰۰,۰۰۰

۷

شناور با طول بالاتر از ۱۸ متر

                          توافقی